Bc. František Brabec
Ing. Miroslava Brabcová
Ing. Kateřina Brabcová
jednatel - daňový poradce
kalkulantka stavebních prací
účetní
brabec@bbbusiness.cz
bbbusiness@bbbusiness.cz
brabcova@bbbusiness.cz-