Ceník služeb společnosti B+B BUSINESS ETC. spol. s r.o. (bez DPH):

- služby nabízíme především zákazníkům z Prahy a okolí

- pracujeme na vlastním vyzkoušeném softwaru

- nenabízíme zpracování účetnictví a daňové evidence v sídle klienta, ani vedení skladové evidence, fakturaci apod. - pro tento účel je ekonomičtější vzít zaměstnance nebo živnostníka na plný úvazek

- zásadně nenabízíme "pouze odklad daní" - vždy chceme doklady vidět a zkontrolovat, jinak nemá odklad smysl

- níže uvedené minimální odměny vycházejí ze zkušenosti, že každý klient zabere určitý čas i při minimálním rozsahu dokladů (cestování, telefonování)

1) vedení účetnictví

- 10 Kč za položku účetního deníku, tj.zaúčtování faktury u plátce DPH s jednou sazbou 30 Kč, s dvěma sazbami 50 Kč, její úhrada v hotovosti nebo bankou 20 Kč, zaúčtování faktury u neplátce DPH 20 Kč, její úhrada v hotovosti nebo bankou 20 Kč

- minimální odměna za období zpracování (měsíc, čtvrtletí) 5000 Kč, za rok 10000 Kč

- lze dohodnout paušální částku za období na dohodnutý rozsah práce +/- 20%

2) vedení daňové evidence

2a) plátci DPH - 30 Kč za položku knihy pohledávek, knihy závazků, peněžního deníku, evidence majetku

tj. faktura vystavená nebo přijatá 30 Kč, její úhrada v hotovosti nebo bankou 30 Kč

2b) neplátci DPH - 20 Kč za položku knihy pohledávek, knihy závazků, peněžního deníku

tj. faktura vystavená nebo přijatá 20 Kč, její úhrada v hotovosti nebo bankou 20 Kč

- minimální odměna za období zpracování (měsíc, čtvrtletí) 5000 Kč, za rok 5000 Kč

- lze dohodnout paušální částku za období na dohodnutý rozsah práce +/- 20%

3) zpracování mezd

- 200 Kč za zaměstnance a měsíc, minimálně 500 Kč za měsíc

4) kontrola účetnictví a daňové evidence, zpracování účetní závěrky a daňových přiznání

- kontrola účetnictví - 3 Kč za položku účetního deníku

- kontrola daňové evidence - 10 Kč za položku knihy pohledávek, knihy závazků, peněžního deníku, evidence majetku

- je možné dohodnout paušální odměnu, minimální odměna za kontrolu a zpracování daňového přiznání je u fyzických i právnických osob 5000 Kč

- při zpracování účetnictví a daňové evidence je daňové přiznání zahrnuto v ceně včetně případného odkladu do 30.6.

5) daňové poradenství, jednání na úřadech

- 1000 Kč/hodina

- při dohodnutém paušálu za účetnictví nebo daňovou evidenci ve výši alespoň 10000 Kč měsíčně je poradenství v přiměřeném rozsahu zahrnuto v ceně