Vítejte v části stránek společnosti B+B BUSINESS ETC. spol. s r.o. věnované ochraně přírody a krajiny,

za jejíž podobu a jazykovou správnost zodpovýdá František Brabec.

Pomáhat přírodě se dá různě. Můžete někam poslat peníze, což je pro dárce jednoduché a pro příjemce patrně nejpříjemnější. Ale těžko se někdy dozvíte, na co vlastně byly vaše peníze použity. Druhou možností je zkusit něco sám konat. To lze organizovaně nebo neorganizovaně.

Moje zkušenosti s Českým svazem ochránců přírody mě bohužel od první varianty rychle odradily. Ústřední výkonná rada sice dokázala sehnat peníze a vypsat na ně "soutěž", nicméně po několika pokusech z těchto peněz něco získat jsem došel k názoru, že jejich podstatná část je prostě předem určena pro někoho jiného, kdo se ochranou přírody zabývá profesionálně. V roce 2002 to dopadlo tak, že polovinu všech peněz dostalo 10 organizací, zbylých 76 žadatelů se dělilo o zbytek. Nejvíc peněz dostávala tradičně základní organizace ve Vlašimi, jejíž předseda zároveň předsedal komisi, která o penězích rozhodovala. To nebylo tajné, nikdy se neprokázala žádná "lumpárna", ČSOP Vlašim zajišťovala široké spektrum činností od výzkumu po péči o handicapované živočichy, ale ....

My amatéři jsme prostě byli jenom "křoví", kterým se po absolvování byrokratického kolečka občas užmolilo pár usmolených tisíc na lopaty a sekery a jinak se od nás vyžadovalo hlavně osobní nasazení ve volném čase s použitím rodinného majetku. Pronajmout si prostory anebo zaplatit brigádníky, to bylo něco jako sci-fi. Ústředí ČSOP si přitom jakoby nějak nechtělo uvědomit, že nebýt dostatku dobrovolníků, neměli by argumenty pro vyjednání peněz a nemohli by živit profesionály. Že dobrovolníci ze základních organizací spoluvytváří image celé ČSOP. Co z toho mají?

Závěr? Než vyplňovat přiblblé žádosti, smolit po nocích přesně nalajnované projekty a za několik dní práce vyžebrat pro základní organizaci úplné hovno, je lepší ty peníze prostě vydělat. Známí mi říkali, abych vydržel, zkusil to za rok znovu a to už určitě něco málo dostanu. Ale čas běží a trávit ho zbytečně vyplňováním nějakých formulářů může pouze někdo, kdo ho má nazbyt. A to já bohužel (a zároveň bohudík) nejsem.

Příroda dostává pořád moc často za uši a mokřady jsou klimatizací země.

Tedy jsem opustil řady organizovaných ochránců a vrátil se do komunity vlků samotářů. Z vydělaných peněz jsem od roku 2002 pořídil několik pozemků na okrese Praha-východ, na kterých jsem zjistil výskyt ohrožených živočichů a rostlin. Pozemky udržuji a buduji na nich různé biotopy (tůně, skalky).

Zde je pár fotografiíí. Zdůrazňuji - všechno to dělám, protože z toho mám radost a myslím si, že tím přírodě pomáhám. Nechci od nikoho žádné dary, případná pochvala stačí. Uvítám samozřejmě i připomínky.