Stránky pro účetní
www.mvcr.cz/sbirka/ - Sbírka zákonů ČR ve formátu *.pdf přímo od ministerstva vnitra
www.rzp.cz/ - živnostenský rejstřík a rejstřík provozoven - hledání
nahlizenidokn.cuzk.cz/ - hledání vlastníků nemovitostí podle katastrálních území a parcelních čísel
adis.mfcr.cz - hledání plátců DPH podle DIČ
portal.gov.cz - velmi užitečné - platná znění zákonů ve formátu *.TXT na Portálu veřejné správy - pokud nic, tak aspoň toto si Vladimír Mlynář zaslouží, aby mu bylo přičteno k dobru.
www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/standardni_klasifikace_produkce_(skp) - standardní klasifikace produkce